Arita Baaijens Spreker Gastdocent Consultant Onderzoeker Reisgids

ARITA als spreker

Een van de meest prangende vragen in deze dynamische tijd: hoe halen we de gewenste toekomst naar ons toe? In tijden van crises heeft de samenleving behoefte aan pioniers die nieuwe scenario’s en zienswijzen verkennen. Arita Baaijens is zo’n pionier. Zij rekt de verbeelding op, breekt muren tussen disciplines af en verkent opties. Vaststellen dat een nieuwe koers nodig is deze turbulente tijd, dat kunnen velen. Maar hoe kom je met elkaar tot een visie, een gedeeld verhaal? Baaijens geeft diepgang en pit aan een debat, haar bijdragen zijn inhoudelijk sterk en altijd nét even anders dan het gangbare discours. Op kennisdagen zet ze organisaties in verandering op het juiste spoor. Wat overtuigt en aanspreekt is de lichtvoetige aanpak in combinatie met diepgang, originaliteit en wijsheid die is getoetst aan de praktijk.

Arita Baaijens is lid van de Royal Geographical Society en ontving internationale erkenning en prijzen voor grensverleggend onderzoek naar betekenis van landschap. Baaijens werkt multi-disciplinair. Ze is directeur van stichting Living Landscapes en initieerde, met NOVI in gedachten, landschapsproject ‘Paradijs in de polder’ en het filosofisch taalexperiment ‘Taal voor de toekomst, in gesprek met de Noordzee’. Zij publiceert artikelen en boeken waaronder bestsellers ‘Een regen van eeuwig vuur’ en ‘Zoektocht naar het paradijs.’ In 2018 verscheen ‘Paradijs in de polder, wat landschap je vertelt’. Als pionierend ontdekkingsreiziger verbleef ze lange tijd in de Sahara, Siberië en Papoea Nieuw Guinea. Daar ontdekte ze dat er vele modellen van de werkelijkheid bestaan. De vraag ‘wie heeft gelijk?’ is niet zo belangrijk, wat er wel toe doet is welk narratief je als organisatie en samenleving wilt voeden. 

Opdrachtgevers zijn onder meer: Spui25, HAS, Arcadia/BOSK, Landschapstriënnale, ARK Natuurontwikkeling, Politieacademie, HR, UWV, Provincie Zuid-Holland, Flevoland, Studiedag Taal & Tech, IVN, Eiland Festival Zeeland, Rijksmuseum Twenthe.

ARITA als gastdocent

Waar geen pad is kun je alle kanten op 
Regelmatig ben ik te gast bij kennis- en opleidingsinstituten. De centrale vraag is meestal hoe je onderzoekers en studenten kunt voorbereiden op een toekomst die zich niet laat voorspellen. Experts en fixers grijpen terug op wat in het verleden goed werkte. Maar die tijd is echt voorbij. Het ongewisse vraagt om een aanpak waarbij nieuwsgierige onbevangenheid je verder brengt dan voortbouwen op schijnzekerheden. Een regeneratieve toekomst naar je toe halen, dat lukt alleen met de nodige durf, verbeeldingskracht en de vrijmoedige mindset van een ontdekkingsreiziger.

Gelukkig is de mens van nature creatief. Niet-weten stimuleert het oplossend vermogen. Tijdens solo-expedities merkte ik dat het grote voordelen heeft wanneer je als  nieuwkomer niet op routine kunt terugvallen. Het onbekende vereist flexibiliteit en omdenken. Wat mij scherp hield was de zekerheid dat een foutje mijn einde kon betekenen. Juist dat gegeven – rug tegen de muur – maakt enorm vindingrijk. Obstakels en beperkingen blijken dan de drijvende kracht te zijn achter vernieuwing. Nieuwsgierig naar mogelijkheden voor een masterclass deep mapping voor studenten? Een workshop over innovatieve cartografie voor de natuur-inclusieve stad of veldwerk in het landschap met burgers, bestuurders, landschapsarchitecten? Laten we snel kennismaken!

Sleutelwoorden: toekomstverkenners, vindingrijk omdenken, weerstand ombuigen in nieuwsgierigheid.

Opdrachtgevers zijn onder meer: ArtEz, HKU, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Joke Smit College, Politie Academie, Universiteit van Amsterdam, De Ketelfactory.

 

ARITA als consultant

Nederland gaat op de schop – verbeelders met visie gevraagd

Conflicten over herinrichting van de ruimte gaan altijd over emoties en zelden over cijfers en objectieve data. Toch vind je op de kaart van NL nauwelijks iets terug over de sterke band tussen ons en de plek waar we wonen of graag verblijven. De omgevingsvisie vereist inbreng van burgers, maar hoe praten overheid en burgers met elkaar over zaken die niet meetbaar zijn, zoals verbondenheid met een plek of landschap? Wat doe je als woorden of begrippen ontbreken voor de gevoelde betekenis van een plek? Tijdens online en offline presentaties, workshops deep mapping, en excursies verkent Arita Baaijens samen met landmakers, bestuurders, bewoners, gebruikers en natuurliefhebbers de bandbreedte van betrokkenheid bij landschap. Aansluitend verwerken deelnemers de resultaten in vernieuwende gebiedskaarten, die een robuuste basis vormen voor een vruchtbare dialoog over herinrichting van het ruimtelijk domein.

Sleutelwoorden: deep mapping, biografie van landschap, participatie, omgevingsvisie, verbinding, beleving, vernieuwende cartografie, taal voor de toekomst. Zie ook informatie op de webpagina’s Projecten en Living Landscapes.

Opdrachtgevers zijn onder meer: Landschapstriënnale N-Brabant, Provincie Zuid-Holland, Tolhuistuin Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam, Van Gogh Nationaal Park.

 

ARITA als onderzoeker

Kortlopend, multidisciplinair onderzoek met als focus de wederzijdse relatie tussen mens en landschap. Denk aan participatie-opgaven bij de energietransitie, natuurinclusief bouwen, impact van taalgebruik op burgers en bestuurders m.b.t. toekomstbestendig natuurbeleid.  Meer informatie op webpagina Projecten.

ARITA als reisgids

Trektocht door cederwouden in de Midden-Atlas, Marokko 

11 dagen  | mei 2025 | 8-10 deelnemers  |  meer info herfst 2024  

Vol de natuur in met ontdekkingsreizigster Arita Baaijens! Genieten en in gesprek raken met natuur en landschap, dat staat centraal op deze reis met pakezels door de ruige en weinig bezochte bergen van de Midden-Atlas. Overdag afwisselende tochten van 4-6 uur over bergpaadjes en door uitgestrekte cederbossen met meertjes. Valleien, roofvogels, makaken, af en toe een gehucht waar we soms bij iemand thee drinken. Harsgeur, bergstromen, herders, diepe kloven, vergezichten. ’s Avonds een kampvuur. Je slaapt onder een baldakijn van sterren (geen tent). Wat de reis speciaal maakt is dat je aldoor buiten bent, geen toeristen tegenkomt, en het gebied op een bijzondere manier leert kennen.

Arita is al jaren gefascineerd door landschap. Waarom is de ene plek de andere niet? Wat is de genius loci, het karakter, van een plek? Hoe kunnen we landschap verstaan? Op deze reis maakt ze je deelgenoot van haar fascinaties. 

Karakter van de reis – kleinschalig, sportief, aandacht voor natuur. Deelnemers zijn echt fit, avontuurlijk ingesteld, pretogen, loopbenen, waarderen een goed gesprek en houden van primitieve omstandigheden. Wel slaapmatras, geen stoeltjes. Bij regen overnachten we in een grote tent. Verrukkelijk en gezond eten. Gevarieerd programma. In totaal 8 loopdagen. Een ontdekkingsreis in de ware zin van het woord.

Interesse? Stuur een mailtje naar info@aritabaaijens.nl

Berggids Khalid & reisgids Arita