Disclaimer

Stichting Living Landscapes werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van de website Taal voor de toekomst onvolledig is.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Living Landscapes is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van tekst, beeld en informatie op de website bij Stichting Living Landscapes. © Copyright stichting Living Landscapes 2021.

De inhoud van deze website mag worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Voor het gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijke toestemming nodig van stichting Living Landscapes.

KvK

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Stichting Living Landscapes, Amsterdam, Nederland
K.v.K. 70523134