Verandertrajecten kunnen moeizaam verlopen. Het perspectief van een ontdekkingsreiziger werkt grensverleggend en boort nieuwe energie aan.