Arita Baaijens Spreker Gastdocent Consultant Onderzoeker

ARITA als spreker

Nu het sociale en economische leven op gang komt en soms ook weer hapert, is een van de meest prangende vragen: hoe halen we de gewenste toekomst naar ons toe? In tijden van crises heeft de samenleving behoefte aan pioniers die nieuwe scenario’s en zienswijzen verkennen. Arita Baaijens is zo’n pionier. Zij opereert op de intersectie van wetenschap, kunst, natuur en technologie en breekt muren tussen disciplines voortdurend af. Vaststellen dat een nieuwe koers nodig is, kunnen velen. Maar hoe kom je met elkaar tot een visie, een gedeeld verhaal? Baaijens geeft diepgang en pit aan een debat, haar bijdragen zijn inhoudelijk sterk en altijd nét even anders dan het gangbare discours. Op kennisdagen zet ze organisaties in verandering op het juiste spoor. Wat overtuigt en aanspreekt is de lichtvoetige aanpak in combinatie met diepgang, originaliteit en wijsheid die is getoetst aan de praktijk.

Arita Baaijens is lid van de Royal Geographical Society en ontving internationale erkenning en prijzen voor grensverleggend onderzoek naar betekenis van landschap. Baaijens werkt multi-disciplinair. Ze is directeur van stichting Living Landscapes en initieerde, met NOVI in gedachten, landschapsproject ‘Paradijs in de polder’ en het filosofisch taalexperiment ‘Taal voor de toekomst, in gesprek met de Noordzee’. Zij publiceert artikelen en boeken waaronder bestsellers ‘Een regen van eeuwig vuur’ en ‘Zoektocht naar het paradijs.’ In 2018 verscheen ‘Paradijs in de polder, wat landschap je vertelt’.

Opdrachtgevers zijn onder meer: Spui25, HAS, Landschapstriënnale, ARK Natuurontwikkeling, Provincie Zuid-Holland, Flevoland, Studiedag Taal & Tech, IVN, Eiland Festival Zeeland, Rijksmuseum Twenthe.

ARITA als gastdocent

Waar geen pad is kun je alle kanten op 
Regelmatig ben ik te gast bij kennis- en opleidingsinstituten. De centrale vraag is meestal hoe je onderzoekers en studenten kunt voorbereiden op een toekomst die zich niet laat voorspellen. Experts en fixers grijpen terug op wat in het verleden goed werkte. Maar die tijd is echt voorbij. Het ongewisse vraagt om een aanpak waarbij nieuwsgierige onbevangenheid je verder brengt dan voortbouwen op schijnzekerheden. De gewenste toekomst naar je toe halen, dat lukt alleen met de nodige durf, verbeeldingskracht en de vrijmoedige mindset van een ontdekkingsreiziger.

Gelukkig is de mens van nature creatief. Niet-weten stimuleert het oplossend vermogen. Tijdens solo-expedities merkte ik dat het grote voordelen heeft als je als  nieuwkomer niet op routine kunt terugvallen. Het onbekende vereist flexibiliteit en omdenken. Wat mij scherp hield was de zekerheid dat een foutje mijn einde kon betekenen. Juist dat gegeven – rug tegen de muur – maakt enorm vindingrijk. Zo bezien veranderen obstakels en beperkingen in de drijvende kracht achter vernieuwing. Nieuwsgierig naar mogelijkheden voor een masterclass deep mapping voor studenten? Een workshop over innovatieve cartografie voor de natuur-inclusieve stad of veldwerk in het landschap met burgers, bestuurders, landschapsarchitecten? Laten we snel kennismaken!

Sleutelwoorden: toekomstverkenners, vindingrijk omdenken, weerstand ombuigen in nieuwsgierigheid.

Opdrachtgevers zijn onder meer: HKU, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Joke Smit College, Politie Academie, Universiteit van Amsterdam, De Ketelfactory.

 

ARITA als consultant

Nederland gaat op de schop – verbeelders met visie gevraagd

Conflicten over herinrichting van de ruimte gaan altijd over emoties en zelden over cijfers en objectieve data. Toch vind je op de kaart van NL nauwelijks iets terug over de sterke band tussen ons en de plek waar we wonen of graag verblijven. De omgevingsvisie vereist inbreng van burgers, maar hoe praten overheid en burgers met elkaar over zaken die niet meetbaar zijn, zoals verbondenheid met een plek of landschap? Wat doe je als woorden of begrippen ontbreken voor de gevoelde betekenis van een plek? Tijdens online en offline presentaties, workshops en excursies verkent Arita Baaijens samen met landmakers, bestuurders, bewoners, gebruikers en natuurliefhebbers de bandbreedte van betrokkenheid bij landschap. Aansluitend verwerken deelnemers de resultaten in aanvullende gebiedskaarten, die een robuuste basis vormen voor een vruchtbare dialoog over herinrichting van het ruimtelijk domein.

Sleutelwoorden: participatie, omgevingsvisie, verbinding, beleving van landschap, nieuwe cartografie, taal voor de toekomst. Zie ook informatie op de webpagina’s Projecten en Living Landscapes.

Opdrachtgevers zijn onder meer: Landschapstriënnale N-Brabant, Provincie Zuid-Holland, Tolhuistuin Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam.

 

ARITA als onderzoeker

Kortlopend, multidisciplinair onderzoek met als focus de wederzijdse relatie tussen mens en landschap. Denk aan participatie-opgaven bij de energietransitie, natuurinclusief bouwen, impact van taalgebruik op burgers en bestuurders m.b.t. toekomstbestendig natuurbeleid.  Meer informatie op webpagina Projecten.