Arita Baaijens

Gelauwerd ontdekkingsreiziger, bioloog, schrijfster en bevlogen spreekster.

ON- EN OFFLINE MASTERCLASS – DEEP MAP SESSIES – WORKSHOP – PRESENTATIE

Nu het sociale en economische leven langzaam op gang komt en soms ook weer hapert, is een van de meest prangende vragen: hoe verder? In tijden van crises heeft de samenleving behoefte aan pioniers die nieuwe scenario’s en zienswijzen verkennen. Arita Baaijens is zo’n pionier. Zij geeft diepgang en pit aan een debat, haar bijdragen zijn inhoudelijk sterk en altijd nét even anders dan het gangbare discours. Op kennisdagen zet ze organisaties in verandering op het juiste spoor. Wat overtuigt en aanspreekt is de lichtvoetige aanpak in combinatie met diepgang, originaliteit en wijsheid die is getoetst aan de praktijk.

Nieuwsgierig? Laten we kennismaken! info@aritabaaijens.nl

Nederland gaat op de schop – visie gevraagd
Conflicten over herinrichting van de ruimte gaan altijd over emoties en zelden over cijfers en objectieve data. Toch vind je op de kaart van NL nauwelijks iets terug over de sterke band tussen ons en de plek waar we wonen of graag verblijven. Terwijl sfeer, plaatsgebonden verhalen en gebeurtenissen het landschap z’n unieke karakter en betekenis geven. De opgaven voor de komende jaren zijn groot: woningbouw, energietransitie en waterveiligheid vereisen grootschalige herinrichtingsprojecten. De omgevingsvisie vereist inbreng van burgers, maar hoe praten overheid en burgers met elkaar over zaken die niet meetbaar zijn, zoals verbondenheid met een plek of landschap? Wat doe je als woorden of begrippen ontbreken voor de gevoelde betekenis van een plek? Tijdens online en offline presentaties, workshops en excursies verkent Arita Baaijens samen met landmakers, bestuurders, bewoners, gebruikers en natuurliefhebbers de bandbreedte van betrokkenheid bij landschap. Aansluitend verwerken deelnemers de resultaten in aanvullende gebiedskaarten, die een robuuste basis vormen voor een vruchtbare dialoog over herinrichting van het ruimtelijk domein.

Sleutelwoorden: participatie, omgevingsvisie, verbinding, beleving van landschap, nieuwe cartografie, taal voor de toekomst. Zie landschapsprojecten van Arita Baaijens en verwante publicaties op webpagina Living Landscapes.

Organisaties en het ongewisse
Waar geen pad is kun je als organisatie alle kanten op. Regelmatig ben ik te gast bij opleidingsinstituten en organisaties in verandering. De centrale vraag is meestal hoe je een bedrijf, organisatie of kennisinstelling kunt voorbereiden op een toekomst die zich niet laat voorspellen. Experts grijpen terug op wat in het verleden goed werkte. Het ongewisse vraagt juist om het onbevangen en nieuwsgierig bevragen van zekerheden. Soepel omgaan met een onzekere toekomst vereist verbeeldingskracht, durf en het kritisch bevragen van aannames over ‘groei’ en ‘zo moet het’. Dit is hét moment om het repertoire aan denkmodellen en mogelijkheden te verbreden.

Gelukkig is de mens van nature creatief en bovendien stimuleert niet-weten het creatief oplossend vermogen. Tijdens solo-expedities merkte ik dat het voordelen heeft om een absolute beginner te zijn en niet op routine terug te kunnen vallen. Wat mij scherp hield was de zekerheid dat een foutje mijn einde kon betekenen. Juist dat gegeven – geen hulp, rug tegen de muur – maakt enorm vindingrijk. Zo bezien zijn obstakels en beperkingen een blessing in disguise. Ze vormen de motor achter vernieuwing. Wenst u hetzelfde voor uw bedrijf, organisatie of opleidingsinstituut? Laten we snel kennismaken!

Sleutelwoorden: toekomstverkenners, vindingrijk omdenken, gewenste toekomst naar je toe halen, weerstand ombuigen in nieuwsgierigheid.
Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek! info@aritabaaijens.nl

Veranderaars
Moeite met veranderen? Op zoek naar een bruisende start voor een conferentie? Frisse inbreng nodig op kennisdagen of heide-sessies? Graag deel ik inzichten en vergezichten. Op aanstekelijke en prikkelende wijze nodig ik beleidsmakers, bedrijven en ondernemende individuen uit gebaande paden te verlaten en nieuw terrein te ontdekken. Onzekerheid over veranderingen wordt omgebogen tot een positieve kracht. Als ontdekkingsreizigster weet ik maar al te goed hoe moeilijk dat kan zijn, maar de praktijk wijst uit dat de grootste ontdekkingen worden gedaan op de grens van het onbekende, waar chaos en orde elkaar raken. In deze zone is alles in potentie aanwezig en zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Sleutelwoorden: Transformatie, creatief oplossend vermogen, verwondering, friskijken, vrijdenken.

Nieuwsgierig? Neem contact op voor een verkennend gesprek! info@aritabaaijens.nl

Arita Baaijens is lid van de Royal Geographical Society en ontving internationale erkenning en prijzen voor grensverleggend onderzoek naar betekenis van landschap. Baaijens werkt grensoverschrijdend en multi-disciplinair. Ze is directeur van Living Landscapes en initieerde, met NOVI in gedachten, landschapsproject Paradijs in de polder en het platform Woordenboek voor de toekomst. Zij publiceert artikelen en boeken waaronder bestsellers ‘Een regen van eeuwig vuur’ en ‘Zoektocht naar het paradijs.’ In 2018 verscheen ‘Paradijs in de polder, wat landschap je vertelt’.