Paradijs – concept

‘Het raadsel, het niet-weten, vormt de grootste bekoring en de grootste stuwkracht tot werken.’*

[columns]
[column layout=”two”]
Het raadsel begon voor mij in Siberië, waar bewoners natuur en landschap als bezield beschouwen. Ik begreep er weinig van, maar het fascineerde evengoed dat álle Altai-bewoners onstoffelijke zaken konden waarnemen die mij als bioloog ontgingen. Wiens werkelijkheid was waar? Hoe konden dingen bezield zijn? Hoe beïnvloeden landschap en geest elkaar? Ik ging te paard op onderzoek uit en moet eerlijk bekennen dat de resultaten eerder ontregelden dan geruststelden. ‘Geen paniek,’ hield ik mezelf voor. Gewoon het raadsel en de vragen leven, adviseert de dichter Rilke. Dan wandel je op zekere dag vanzelf de antwoorden binnen. En zo geschiedde. Je leest er alles over in ‘Zoektocht naar het Paradijs, een onderzoek naar waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-Azië’ (2016, Atlas Contact).

Fast forward: Paradijs in de polder.
Over de sterke band tussen ons en de plek waar we wonen vind je vrijwel niets terug op een gebiedskaart. Ook ontbreekt het ons aan taal om deze verbondenheid uit te drukken. Tijdens het schrijven van mijn boek over Siberië kwam ik erachter dat wij op dat punt aan taalarmoede lijden. En dat heeft gevolgen want ervaringen waar we geen woorden aan toekennen, die doen niet mee in de nationale psyche. Daarom startte ik landschapsproject Paradijs in de polder dat 3 pijlers kent. Een kernteam ontwikkelt deep maps van landschappen waarin beleving, herinneringen en ervaringen van bewoners en gebruikers centraal staan. In het Woordenboek voor de toekomst verzamelen we hoopvolle taal (nieuwe en afgestofte woorden) die onze relatie met natuur beschrijft. En tot slot geven we workshops Omgevingsvisie en burgerparticipatie. Je kunt meedoen! Check de agenda, lees de projectwebsite en volg ons op instagram.

[/column]

[column layout=”two”]

Wat het oplevert?
-Over en mét natuur kunnen praten
-Cartografie die verbindt in plaats van conflict veroorzaakt
-Toename biodiversiteit
-Hoop dat het kan, leven in een wereld die goed is voor planten, dieren en planten.

Paradijs in de polder is een initiatief van Living Landscapes, een langjarig ontdekkings- en onderzoekstraject van bioloog, schrijver en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens.

*) Citaat van Jaap Min (1914-1987), kunstschilder te Bergen.

Arita Baaijens is ontdekkingsreiziger, bioloog en schrijfster.

CLUB IMAGINE 2018 kopie

89698.w2560.5eb203a.0baa097
[/column]
[/columns]

[video_embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=ie790FA-WDY”]