• Zoeken naar het paradijs
    Jarenlang zocht Arita naar een legendarisch paradijs in Siberië. Ze zet de zoektocht voort in eigen land.
  • Zoektocht naar het paradijs
    Jarenlang lang zocht Arita Baaijens te paard naar een legendarisch paradijs in de Altaibergen, Siberië. De meest opzienbaren vondsten, ontdekte ze, zijn altijd het resultaat van toeval en van gebeurtenissen die je niet kunt plannen.

‘Het paradijs zoeken gaat over een gemis, een verlangen naar iets wat de mens ooit bezat en is kwijtgeraakt.

Dat geldt ook voor mij. Dat ik niet eens meer weet hoe het ontbrekende puzzelstukje eruitziet en waar ik onderweg op moet letten is paradoxaal genoeg een groot voordeel. Volgens een onbegrijpelijke maar universele wet maakt niet-weten de kans op ontdekking groter. Mijmerend dwalen mijn ogen van het notitieboekje naar de verte, voorbij het vliegtuigraampje, waar de einder oplost in korenbloemblauw.’

Na bijna twintig jaar met kamelen zwerven door Afrikaanse woestijnen vertrekt ontdekkingsreizigster Arita Baaijens naar het Altaigebergte in het zuidwesten van Siberië, waar het legendarische Shambhala te vinden zou zijn, een aards paradijs in een doolhof van gletsjers en ravijnen. Onvermoeibaar trekt ze te paard door bergen en wouden waar beren en wolven wonen. Onderweg ontmoet ze biologen, sjamanen en profeten, maar het paradijs blijft onvindbaar, zelfs na jaren zoeken.
De bioloog in haar raakt geïntrigeerd door het geloof van lokale bewoners in bezielde natuur. Hoe beïnvloeden landschap en geest elkaar? Hoe onderscheidt je daarbij fantasie van werkelijkheid? De reizigster gaat op onderzoek uit, maar de antwoorden ontregelen haar eerder dan dat ze geruststellen. Toch zet de onverwachte wending haar levenweer op de rails.

Het citaat aan het begin van deze rubriek komt uit de proloog van ‘Zoektocht naar het paradijs’. De proloog is me dierbaar omdat daarin een leven vol avontuur samenkomt, inclusief de twijfels en vragen die aanleiding gaven tot mijn onmogelijke missie: zoeken naar een paradijs dat niet bestaat.

Al schrijvende ontdekte ik dat onbarmhartige landschappen al bijna dertig jaar de hoofdrol spelen in mijn leven. Als warmbloedig mens hecht ik aan intieme vriendschappen, maar zou ik moeten kiezen tussen de prins op het witte paard of een zwerversbestaan in grote, lege landschappen, dan koos ik voor het laatste. Nou ja, kiezen, mijn antwoord getuigt van een prettige gekte die de vrije wil lijkt uit te sluiten. Wat zoek ik in het afgelegen Altaigebergte, behalve een einder die maar niet dichterbij komt? Zoektocht naar het paradijs vertelt daarover. Ik neem de lezer mee op een spannende reis vol onwaarschijnlijke gebeurtenissen, die niettemin echt hebben plaatsgevonden. En net zo echt is ook het paradijs dat ik uiteindelijk vond. Of vond het mij?

Arita Baaijens is ontdekkingsreiziger, bioloog en schrijfster.

Schermafbeelding 2016-01-20 om 11.14.04